دانه قهوه اندونزی

توزیع بهترین دانه قهوه اندونزی

کشور اندونزی در شرایط خاصی دانه قهوه کشت میکند و این مسأله باعث شده تا مزه و طعم قهوه بسیار با سایر قهوه های دیگر متفاوت باشد این منطقه در سال 2007 حدود 420هزار تن قهوه تولید کرد و 271 هزار تن را به کشورهای دیگر صادر کرد و ما بقی را برای مصرف کشور خود در بازار داخلی به فروش رساند همانطور که اشاره شد منطقه اندونزی مصرف سرانه قهوه بسیار زیاد است.
لازم به ذکر است که بیشترین کشت قهوه در کشور اندونزی قهوه از گونه روبوستا می باشد که 75 درصد قهوه تولیدی منطقه اندونزی را تشکیل می دهد.

پست های مرتبط