دانه قهوه ویتنام

توزیع دانه قهوه باکیفیت ویتنام

قهوه کشور ویتنام یکی از قدیمی ترین نوع قهوه در مقایسه با دیگر کشورها به شمار می رود بطوریکه قهوه این کشور بیش از 150 سال قدمت کشت دارد و یکی از پر تجربه ترین کشاورزان را این کشور پدر قهوه جهان دارد امروزه با تلاش کشاورزان و از تجربه کشاورزان دیروز وام گرفتند و بهترین قهوه را تولید میکنند و همین مسأله باعث شده تا مشتریان زیادی قهوه با کیفیت ویتنام را خریداری کنند.
کشور ویتنام بیش از 50 کشور مشتری قهوه ویتنام هستند و به مرور زمان به مشتریان قهوه ویتنام اضافه می شود. و این نتیجه تلاش کشاورزان است که قهوه با طعم دلپذیر کشت می کنند. لازم به ذکر است که منطقه ویتنام 17 درصد از قهوه مصرفی جهان را تولید و صادر میکنند.

پست های مرتبط