دانه قهوه کوپی لواک

توزیع مستقیم دانه قهوه کوپی لواک (Kopi Luwak)

دانه قهوه کوپی لواک (Kopi Luwak) یکی از قهوه های پر طرفدار دنیا محسوب می شود این قهوه به دلیل طعم و مزه خاص که بسیار سخت تولید می شود گرانترین نوع قهوه در جهان به شمار می رود. برای تولید این نوع قهوه با ارزش که بسیار کمیاب در میان قهوه دوستان پیدا می شود حیوانی بنام لواک را در مزارع رها میکنند تا از میوه سالم تغذیه کند بعد از تغذیه میوه از معده ترشح شده خارج می شود ترشح معده حیوان لواک طعم و مزه این نوع قهوه را بسیار خوش طعم و دلپذیر میکند و همین علت با سایر طعم ها متفاوت است کارگران دانه قهوه ایی که از معده حیوان لواک خارج شده را جمع آوری میکنند پس از جمع آوری نوبت به شستشو می رسد و بعد از آن حرارت می دهند تا خوب بو داده شود و در نتیجه دانه قهوه کوپی لواک (Kopi Luwak) تولید می شود.