دانه قهوه

تولید و صادرات دانه قهوه

تولید و صادرات دانه قهوه امروزه با داشتن مشتریان فراوان به راحتی انجام میشود‌. کشور های خارجی  تولید قهوه را به صورت انبوه و با کیفیت انجام می دهند و بعد از بسته بندی های سخت آن را صادر می کنند. قهوه از دوره صفویان وارد ایران شد و با داشتن طعم تلخ وعطر دلنشین فروش عمده قهوه در ایران هر روز با کیفیت بهتری انجام می شود و آینده خوبی برای بازار قهوه می تواند داشته باشد.

صادرات دانه قهوه

تولید و صادرات قهوه

همانطور که میدانیم  تجارت قهوه در جهان بعد از نفت دومین تجارت بزرگ جهان است. پس از کشور امارات بیشترین صادرات که به ایران انجام میشود از طریق کشور ویتنام است. قهوه پس از  تولید و صادرات  به ایران  از طریق واسطه های مختلفی به شهر های مختلف کشور توزیع می گردد .قهوه در ایران با استقبال خوبی روبه رو است.

صادرات دانه قهوه

دانه های قهوه

دانه های قهوه در تنوع گوناگون و به صورت فله ای برای خریداران عرضه می گردند.و مهم ترین محصولی که باید در بازار قهوه وجود داشته باشد قهوه خام است. دانه های قهوه سه نوع هستند که آن ها را نام میبریم :

  • عربیکا
  • لیبریکا
  • روبوستا

تشخیص قهوه ها

 تشخیص بهترین قهوه ها به صورت های زیر است :

  • دانه های روبوستا گرد تر از عربیکا هستند.
  • دانه های عربیکا قد بلند تری از روبوستا دارند.
  • خط وسط دانه های روبوستا به طرف تیره میرود.
  • خط وسط دانه های عربیکا به سفید میرود و کمی سایه رنگ آبی در آن دیده میشود.

صادرات دانه قهوه

رست دانه های قهوه

سود حاصل شده از فرآوری قهوه بسیار بیشتر از تولید دانه‌ و کشت آن است که به همین علت تولید و صادرات آن  همچنان در حال افزایش است.

دانه های قهوه قبل از رست شدن به صورت چند دسته زیر هستند :

  • دانه قهوه دستچین شده (سایز این ها با رطوبتشان یکسان است )
  • دانه قهوه که توسط ماشین برداشت شده (سایزشان با هم فرق می کند)
  • دانه قهوه مخلوط چند مزرعه از یک منطقه (سایزشان یکی است ولی رطوبتشان متفاوت)

مطالب مرتبط