دانه قهوه مکزیک

خرید بهترین دانه قهوه مکزیک

خرید بهترین دانه قهوه مکزیک

کشور مکزیک در بین تولید کنندگان هشتمین کشور تولید کننده قهوه در دنیا به حساب می آید این کشور با کشت دویست و پنجاه و دو هزار تن امروزه مهمترین صادر کننده قهوه در بازار آمریکا جنوبی می باشد بیشترین قهوه مکزیک در منطقه های مرکزی و جنوبی کشت می شود که می توان از آن به منطقه های سوکونوسکو (Soconusco) و چیاپس (Chiapas) نام برد لازم به ذکر است که بیشترین قهوه مکزیک از گونه‌ی عربیکا می باشد که با درجه‌ی تیره روست می‌شود و از آن در ترکیبات (blend) اسپرسو استفاده می‌شوداز لحاظ خصوصیات قهوه مکزیک میتوان به خوش طعمی و عطر دلپذیر آن اشاره کرد.

پست های مرتبط