دانه قهوه کوپی لواک

سایت فروش دانه قهوه کوپی لواک (Kopi Luwak)

در دنیا دوستداران قهوه بسیار زیادی هستند به این دلیل تولید کنندگان قهوه برای جلب مشتری با توان هر چه بهتر با کیفیت ترین قهوه را در بازار های جهانی صادر می کنند تا
مشتریان جذب قهوه منطقه خودشان شود یکی از دانه قهوه هایی که در دنیا مشتری زیادی دارد دانه قهوه کوپی لواک (Kopi Luwak) می باشد این نوع قهوه به دلیل نوع کشت آن بسیار کمیاب و گران قیمت است برای تولید آن حیوانی بنام لواک را در زمین زراعت رها میکنند و از میوه سالم تغذیه میکند و بعد از آن کارگران دانه قهوه ایی که از معده حیوان لواک خارج شده را جمع آوری کرده و بعد از شستشو بسیار حرارت می دهند تا بو داده شود و در نتیجه دانه قهوه کوپی لواک (Kopi Luwak) تولید می شود.

پست های مرتبط