دانه قهوه کاستاریکا

عرضه با کیفیت دانه قهوه کاستاریکا

قهوه جایگاه بسیار مهمی برای مردم کشور کاستاریکا دارد و در واقع بخشی از فرهنگ و تاریخ این کشور به حساب می آید. قهوه این کشور به عنوان صنعت کشاورزی در اقتصاد این منطقه به شمار می رود. این محصول انقدر مهم است که مثل عرق ملی این کشور به شمار می رود. این کشور در قرن نوزدهم به کشاورزان برای کشت قهوه زمین هایی عرضه داشت و سیاست هایی در این زمینه اجرا نمود و در نتیجه این عملکرد باعث شد تا قهوه منبع اصلی درآمد این کشور بشود.

یکی از قهوه هایی که مشتریان زیادی دارد قهوه کافی بروئر میباشد، این نوع قهوه در کشور کاستاریکا در مزارع کوپه تارازو در ارتفاعات 1800 متری کشت می شود.

پست های مرتبط