دانه قهوه کوپی لواک

عرضه قهوه کوپی لواک در ایران

یکی از پر طرفدارترین دانه قهوه در جهان دانه قهوه کوپی لواک (Kopi Luwak) می باشد این نوع قهوه بسیار گران قیمت و کمیاب است و روش تولید آن با دیگر قهوه ها بسیار متفاوت است.

برای تولید این نوع قهوه حیوانی بنام لواک را در مزارع رها میکنند، لازم به ذکر است حیوان لواک بصورت دستی تربیت شده است.

بعد از رها سازی حیوان لواک از میوه های سالم تغذیه می کند و بعد از آن میوه ی ترکیب شده با بزاق ترشح شده از معده که از طریق مدفوع از شکم لواک خارج شده را کارگران جمع آوری میکنند.

قهوه خارج شده از معده را بعد از شستشو حرارت میدهند تا خوب بو داده شود. یکی از سوالاتی که مطرح می شود این است که چرا طعم دانه قهوه کوپی لواک (Kopi Luwak) بسیار متفاوت ودلپذیر است در جواب باید بگوییم که بزاق ترشح شده از معده حیوان لواک با میوه قهوه در هم می آمیزد و همین ترکیب بزاق با قهوه است که طعم بخصوصی به این نوع قهوه می دهد.