دانه قهوه کاستاریکا

عرضه مستقیم دانه قهوه کاستاریکا

کشور کاستاریکا هماننده برخی از کشورها قهوه تولید میکند اما سیاست دولت این کشور با سایر کشورهای دیگر متفاوت است منطقه کاستاریکا در قرن نوزدهم با توجه به سیاسیت و تفکر در زمینه کشت قهوه به سرعت توانسته است جایگاه خوبی در بازار فروش جهانی ایفا کند بطوریکه در زمینه صادرات قهوه این منطقه رتبه سیزدهم را با مقایسه با دیگر تولیدکنندگان قهوه داشته باشد.
منطقه کاستاریکا علاوه بر کشت قهوه محصولات دیگر مثل نیشکر، الوارو، موز و کاکائو تولید می کند ولی قهوه در این کشور جایگاه خوبی در زمینه فروش و حتی در بازار جهانی حرفی برای گفتن دارد.

پست های مرتبط