دانه قهوه سوماترا

فروش دانه قهوه منطقه سوماترا

کشور اندونزی یکی از تولید کنندگان بزرگ در مقایسه با دیگر تولید کنندگان به شمار می رود بطوریکه در اکثر منطقه های کشور اندونزی قهوه کشت می شود که میتوان به منطقه های سولاوسی، بالی ، پاپوآ، جاوا و سوماترا اشاره کرد قهوه منطقه سوماترا در دنیا دارای محبوبیت خاصی دارد و این قهوه را به عنوان قهوه خیس معروف است.
همانطور که اشاره شد قهوه سوماترا به روش نیمه شسته در جهان شناخته شده است و کشور برزیل هم با همین روش کار می کند در این روش غلاف قرمز دانه بعد از شستشو از طریق دستگاه جدا می شود و بعد از مراحلی پوسته نازک قهوه از آن جدا می شود و در نتیجه این فرایند دانه قهوه ورم کرده و سفید رنگ بعد از طی زمانی به رنگ سبز به خود میگیرد.

پست های مرتبط