دانه قهوه‌ کلمبیا

مرکز فروش دانه قهوه کلمبیا

در سال 1835 کشور کلمبیا در زمینه کشت قهوه در صنعت کشاورزی برای 600 هزار نفر شغل برپا کرد و روزگارشان را در زمینه کشاورزی میچرخاندند و امروزه کشاورزان دیروز سینه به سینه تجربیات خودشان را به پسران کشاورز انتقال دادند و تجربیات دیروز و امروز نتیجه آن قهوه با عطر و طعم دلپذیر شد که قهوه کلمبیا در سراسر دنیا دارای محبوبیت های زیادی دارد.
همانطور که میدانید آب و هوای مناسب برای مزه دلپذیر کردن قهوه بسیار کمک می کند تا بوی معطری به خود گیرد منطقه کلمبیا هوای مناسبی دارد و این مسأله به کیفیت و طعم دلچسب قهوه کلمبیا کمک کرد.

بازگشت به لیست