دانه قهوه‌ کلمبیا

پخش دانه قهوه با کیفیت کلمبیا

کشور کلمبیا یکی از تولیدکنندگان دانه قهوه در جهان به حساب می آید که با مدیریت خوبی کنترل می شود. قهوه در این منطقه نقش بسیار مهمی در هویت، فرهنگ و تاریخ این کشور دارد این منطقه 12 درصد قهوه مصرفی دنیا را بعد از کشورهای برزیل و ویتنام بصورت عمده تولید می کنند. بشترین دانه های قهوه در این منطقه در مزارع کوچک و خانوادگی کشت می شود.
این کشور قهوه خیز در بازار جهانی بسیار مشتریان زیادی دارد و این بخاطر تولید با دقت کشاورزان کشور کلمبیا می باشد که بخشی از فرهنگ این منطقه را با کشت قهوه به جهانیان نشان دادند.

پست های مرتبط